Darbeli Kırıcılar

Yüksek kapasiteleri ve küçültme oranları, kubik şekilli agrera üretimleri ve düşük ilk yatırım maliyetleri ile orta sertlikte ve aşındırıcılıkdaki ocak ve dere malzemeleri için uygun sekonder ve tersiyer kırıcılardır.

Ugulama Görüntüleri

© 2015 Yeni Özen Makina
www.yeniozenmakina.com.tr